Euronedu - Kapu a digitális oktatás világába

Euronedu - Kapu a digitális oktatás világába

Ma már digitális világban élünk, ahol az IKT oktatásban betöltött szerepe az információs társadalom kihívásainak megfelelően fokozatosan növekszik. Az EURONEDU csapatának gyakorló nyelvtanáraiként egyre gyakrabban szembesülünk azzal a ténnyel, hogy az ismereteket nyújtó tananyagok kevés olyan módszertani megközelítést tartalmaznak, amelyek a fiatal generációk ismeretszerzési szokásait támogatják. Az általunk elkészített anyagok ebben szeretnének segítséget nyújtani.

Bővebben

Kollégáinknak

Az EURONEDU tananyagait azzal a céllal hoztuk létre, hogy a 21. századi képességek fejlesztését szem előtt tartva, kaput nyissunk a digitális oktatás világába, lehetőséget teremtve mind nekünk kollégáknak, mind tanítványainknak, az ismeretek újszerű megközelítésére. Kiemelt szempont volt számunkra, hogy az oktatásban egyre inkább elengedhetetlenné váló szemléletváltáshoz segítséget nyújtsunk, az ismeretátadás olyan módját népszerűsítsük, amely valójában nem követel tőlünk tanároktól nagyobb energiabefektetést, de fokozott sikerélményt jelent a tanítás során.

Bővebben
Kollégáinknak
Diákoknak

Diákoknak

Az egész úgy kezdődött, hogy láttuk a saját diákjaink küzdését, ahogyan igyekeznek felkészülni az érettségire. A XXI. században előző századi módszerekkel.
A világ sokat változott, a célnyelvi civilizáció tananyaga ezt a változást azonban nem követte. Nekünk tanároknak is tudomásul kell vennünk, hogy a Ti generációtok már másképpen tanul, nem kevesebb, de mindenképpen másfajta ismeretre van szükségetek. Mikor tanulnátok meg a digitális világ kihívásaihoz alkalmazkodni, az abban való jártasságot megszerezni, ha nem középiskolás éveitek alatt, mielőtt továbbtanulnátok vagy kilépnétek a munka világába?

Bővebben

Közös sikerünk alkotóelemei

Kreatív ötletek

Új, friss és más nézőpontból való megközelítés.

Innovatív megoldások

Több érzékszerv bevonásával eredményesebbé válik a tanulás.

Együttműködés

Közös tanulási tér, szoros együttműködésben.

Produktív tanulás

Problémamegoldás és döntéshelyzetek gyakorlása.

Adaptálható ismeretek

A mindennapokban is felhasználható tudás.

Tanuló-központúság

Mert a tanítás-tanulás igazából rólatok szól.

Projektszemlélet

Közös célkitúzések és a tervek közös megvalósítása.

Interaktív feladatok

Dinamikus tanulási környezet, gyors visszajelzés a feladatmegoldásra.

Módszertani támogatás

Segítünk abban, hogyan tanítsd.

Motiváló „környezet”

Amikor tudjuk és látjuk, hogy miért tesszük azt, amit.

Digitális műveltség

Fejlesztjük az ehhez tartozó kompetenciákat.

Személyre szabható tanulás

A tanulási szokásoknak megfelelően összeállítható tananyag.

Csapatunk

Rudi Andrea

Mesterpedagógus

Mesterpedagógusként az innováció területét választva 7 éve foglalkozom kiemelten a digitális kompetencia fejlesztésével a 14-19 éves gimnáziumi korosztály körében.

Bővebben...

Koch Márta

Nyelvtanár

Pedagógusként és felnőttoktatóként mindig érdekelt, hogyan lehet a tanulók számára életközelivé tenni a nyelvet, és élményszerűvé a tanulást.

Bővebben...