Adatkezelési nyilatkozat

Jelen Adatkezelési nyilatkozat meghatározza az euronedu.hu oldal felhasználói által az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetői által kezelt személyes és egyéb adatokra vonatkozó elveket és szabályokat. A jelen adatkezelési szabályzat az euronedu.hu oldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, a tananyagokkal és az oldallal kapcsolatos újdonságok, termékajánlók, versenyfelhívások kiküldéséhez kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik. A személyes adatok kezelése az alábbi alapelvek betartása mellett történik:
1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Bővebben