Általános szerződési feltételek

Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a euronedu.hu domain név alatt működő szolgáltatások igénybe vételére irányuló, a euronedu.hu domain név alatt működő honlap (továbbiakban: Honlap üzemeltetője, European Online Education Kft. (székhelye: 1135 Budapest, Csata u. 11. V/2a; e-mail cím: info(kukac)euronedu(pont)hu, telefonszám: hetven/kettőnyolcegyhategyhéthat) mint a szolgáltatásokat nyújtó (a továbbiakban: Vállalkozás) és a szolgáltatásokat igénybe vevő (a továbbiakban Felhasználó) között létrejövő szerződés olyan általános szerződési feltételeit tartalmazzák, amelyeket a Felhasználó a szolgáltatások igénybe vételével és termék kiválasztásával kifejezetten elfogad és magára nézve kötelezőnek ismer el, valamint amelyeket mind a Vállalkozás, mind pedig a Felhasználó köteles figyelembe venni és megtartani a közöttük létrejött szerződéses jogviszony keretében.

Felhasználónak minősül a Látogató, aki az oldalt megnyitja, és az ingyenesen elérhető tartalmakat használja, illetve a Vásárló, aki a euronedu.hu oldal által biztosított fizetős szolgáltatásokat és árukat igénybe veszi. A Vállalkozás bármikor, előzetes értesítés vagy a Felhasználó hozzájárulása nélkül jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, ha az a felhasználóra nézve nem súlyosan hátrányos - kivéve, ha a módosítást jogszabály vagy hatóság írja elő. A módosítás az euronedu.hu honlapon történő közzététellel lép hatályba, és hatályba lépését követően mind a Vállalkozásra, mind pedig a Felhasználóra nézve kötelező érvényű. Bármely szolgáltatás igénybevétele és használata a Felhasználó részélről, beleértve a nem fizetős szolgáltatásokat is, a mindenkori ÁSZF elfogadását jelenti.

Bővebben