Bemutatkozunk

Ma már digitális világban élünk, ahol az IKT oktatásban betöltött szerepe az információs társadalom kihívásainak megfelelően fokozatosan növekszik.

Az EURONEDU csapatának gyakorló nyelvtanáraiként egyre gyakrabban szembesülünk azzal a ténnyel, hogy az ismereteket nyújtó tananyagok kevés olyan módszertani megközelítést tartalmaznak, amelyek a fiatal generációk ismeretszerzési szokásait támogatják. Az általunk elkészített anyagok ebben szeretnének segítséget nyújtani.

Az EURONEDU célja, hogy egy digitális tanulási környezet kialakításával, az IKT- eszközök felhasználásával élményszerűvé és hatékonyabbá tegye a tanulást. Feladataink többsége online kapcsolatot igényel, ami- ha az órán nem is mindig-, de otthoni körülmények között tökéletes lehetőséget biztosít az ismeretszerzésre, gyakorlásra, míg az offline feladatok a tanórai kereteket támogathatják. Programunk a nyelvvizsgákra készülőknek, a célnyelvi országok kultúrája iránt érdeklődőknek, a nyelvet modern szemlélettel tanítóknak és tanulóknak szól, azoknak, akik a hagyományos oktatási módszereken túllépve nyitottak a szemléletváltásra, olyan az eljárásokra, amelyek a kommunikációs készségek fejlesztésével a mindennapi életben használható tudásra helyezik a hangsúlyt.

Az EURONEDU egyedülállóságaabban rejlik, hogy az innovatív, a kompetencia alapú nyelvoktatást, a 21. századi képességek fejlesztését kívánja megvalósítani. Digitális tananyagcsomagok összeállításával segíti a nyelvvizsgára, az érettségire felkészülést, és a célnyelvi civilizáció tantárgy oktatását. A témakörök feldolgozása lehetőséget biztosít mind az autodidakta tanulásra, mind az iskolai keretek között folyó célnyelv tanítására-tanulására, ahol a tanár facilitátori szerepet tölthet be, míg a diákok önállóan, vagy közösen együttműködve aktív részesei lehetnek a tanulásnak.

Elérhetőségeink

 

Milyen előnyöket kínálunk az ismeretek elsajátítása során?

 • A motivációt felkeltése és fenntartása
 • Önálló és kritikus információfeldolgozás
 • Passzív befogadás helyett aktív tevékenységek
 • Valós élethelyzetek szimulálása
 • Kreativitás, kritikus gondolkodás
 • Több érzékszervre ható tanulás
 • Felfedező és élmény alapú tanulás
 • Rendszerezés a megértés és elmélyítés növelésére
 • Probléma megoldás a kooperációs és kollaboratív tevékenységek előmozdításával
 • Prezentálás tanulása
 • Projektmunka lehetőségek
 • Differenciálás biztosítása
 • IKT- műveltség fejlesztése

A pilot során szerzett tapasztalatok alapján elmondható, hogy a tananyag alkalmazása nem kíván külön befektetést sem a tanártól, sem a diáktól, de innovatív funkciójával a tanulás - tanítás folyamatát egy új szintre emeli, ami hozzájárul a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlődéséhez, a tanulás hatékonyságának növeléséhez és ezzel az élményt adó tudás megszerzéséhez.